แข็งนาน เสี่ยงมะเร็ง

โดยทั่วไปเจ้าน้องชาย มันสามารถแข็งตัวได้ นานสุดไม่เกิน 1 ชั่วโมง ซึ่งถ้ามนุษย์เพศชายคนไหนที่สามารถทำให้มันยืนตรงได้นานกว่า 4 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น เป็นสัญญาณของความผิดปกติแน่นอน

ภาวะองคชาตแข็งค้าง คือสภาวะที่เจ้าน้องชายของเราจะแข็งตัวต่อเนื่องเป็นเวลานาน 4 ชั่วโมง แม้ไม่ได้รับการกระตุ้นแล้ว ซึ่งอาการโด่ไม่รู้ลืม ที่ฟังดูเหมือนจะดีกลับกลายเป็นว่าปริมาณเลือดที่มาคั่งยามถูกกระตุ้น ไม่สามารถไหลกลับสู่ร่างกายได้ ซึ่งอาการนี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคโลหิตจาง (sickle-cell anemia) หรือ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (ลิวคีเมีย) ด้วย