อาการของการหลั่งเร็ว

การหลั่งเร็วในเพศชายมี 2 ลักษณะ คือ ภาวะหลั่งเร็วตั้งแต่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตลอดจนหลั่งเร็วทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ และภาวะหลั่งเร็วในภายหลัง หลังจากที่เคยหลั่งปกติ โดยอาการหลักของการหลั่งเร็ว ได้แก่

    หลังการสอดใส่อวัยวะเพศ ไม่สามารถควบคุมหรือไม่สามารถชะลอการหลั่งได้เกินกว่า 1 นาที
    หลั่งก่อนที่จะสอดใส่อวัยวะเพศเข้าในช่องคลอด

สาเหตุของการหลั่งเร็ว

การหลั่งเร็วอาจเกิดจากบางสาเหตุ หรืออาจมาจากหลายสาเหตุทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการหลั่งเร็ว คือ

    ทางร่างกาย อาจเกิดจากความผิดปกติของระดับฮอร์โมน ความผิดปกติของสารเคมีในสมอง (สารสื่อประสาท) ต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ การอักเสบและติดเชื้อที่ท่อปัสสาวะหรือบริเวณต่อมลูกหมาก การถ่ายทอดทางพันธุกรรม อยู่ในภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ และการใช้ยาหรือสารเสพติด
    ทางจิตใจ อาจมีปัจจัยที่กระทบต่อจิตใจจนส่งผลต่อการหลั่งเร็ว เช่น เครียด มีความวิตกกังวล อยู่ในภาวะซึมเศร้า มีปัญหาความสัมพันธ์ มีประสบการณ์ทางเพศเร็วหรือก่อนวัย  มีเพศสัมพันธ์จากการทารุณกรรมทางเพศ เป็นต้น