โรคเสพติดเซ็กซ์ มีอาการอย่างไร

การมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ และลักษณะความชื่นชอบของแต่ละบุคคลก็แตกต่างกันไป ดังนั้น เราต้องมาแยกก่อนว่าผู้ที่มีความต้องการทางเพศสูงและโรคเสพติดเซ็กซ์ไม่เหมือนกัน โดยลักษณะของผู้ที่เป็นโรคเสพติดเซ็กซ์ มีดังนี้

1.หมกมุ่นอยู่กับกิจกรรมทางเพศ จนกินเวลารบกวนกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

2.มีความรู้สึกเสพสม มีความสุขและละอายใจ ในสิ่งที่ตัดสินใจทำลงไปปะปนกันจนแยกจากกันได้ยาก

3.เมื่อมีอารมณ์ความรู้สึกทางเพศ ก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ แม้จะพยายามหักห้ามใจก็จะไม่มีผล

4.หากพบเจอกับสิ่งกระตุ้น สิ่งเร้าทางเพศเมื่อใด การควบคุมสติและการยับยั้งชั่งใจก็จะลดลง ไม่สามารถควบคุมตนเองได้

5.เมื่ออยู่ในภาวะเครียด มีความรู้สึกหดหู่ โกรธ เสียใจ หรือไม่สบายใจ มักใช้กิจกรรมทางเพศในการระบายเพื่อให้หลุดพ้นจากความรู้สึกแย่ๆ

6.สามารถละทิ้งทุกอย่าง ทั้งการทำงาน การมีนัด และหน้าที่ของตนเอง เพื่อเซ็กซ์

7.เคยมีกิจกรรมทางเพศที่ก่อให้เกิดความละอายใจและไม่สามารถบอกเล่าให้ใครฟังได้

8.ชื่นชอบดูสื่อลามกอนาจาร มากกว่ารายการ และละครปกติ

9.เมื่อมีอารมณ์ทางเพศเข้ามาครอบงำ มักจะไม่สามารถควบคุมตัวเอง ขาดการป้องกัน และลืมตัวได้

10.สูญเสียเงินและค่าใช้จ่ายไปมากกับกิจกรรมทางเพศ และอุปกรณ์ทางเพศ

11.ต้องการมีเพศสัมพันธ์กับคนมากหน้าหลายตา โดยที่ไม่คำนึกถึงความเหมาะสมและความถูกต้อง

12.รู้สึกสนุกและพึงพอใจเมื่อได้โชว์ของลับ หรือได้ล่วงละเมิดทางเพศผู้อื่น

13.ความต้องการทางเพศสูงมากจนกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน

14.มีปัญหาความไม่เข้าใจกับคู่ครองและครอบครัว ในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์

15.มีปัญหาทางด้านการเรียน และการเข้าสังคมอันเนื่องมาจากความต้องการทางเพศสูง

นอกจากนั้นยังไม่พอ ผู้ที่มีปัญหาเรื่องความต้องการทางเพศที่ไม่สามารถควบคุมความรู้สึกผิดชอบชั่วดีได้ จะก่อให้เกิดผลเสียและก่อให้เกิดพฤติกรรมความรุนแรงที่อันตรายต่อผู้อื่น หากใครที่กำลังจัดอยู่ในกลุ่มคนประเภทนี้ ควรที่จะเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างถูกวิธีโดยเร็ว