088-019-6701
095-704-0585

Line ID: @Playcondom
จ-ศ (9.00 -17.00 น.)

ตะกร้า 0
ก่อนจะมาเป็น PlayCondom.com

ทางร้านมีนโยบายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว สร้างความสุข ความอบอุ่น ความแปลกใหม่ของชีวิต โดยที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสังคม ช่วยลดปัญหาการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการแตกแยกในครอบครัว เติมเต็มให้คู่รักแต่ละคนได้แนบสนิทชิดเชื้อโดยไร้กังวลมากขึ้น ปัญหาทางสังคมนี้จะลดลงได้ถ้ารู้จักแยกแยะสิ่งที่ถูกต้องกับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

ทางร้านจึงจำหน่ายเฉพาะสินค้าที่ถูกกฏหมายเท่านั้น เราไม่มีเจตนาที่จะสร้างสื่อลามกหรืออนาจารเพื่อยั่วยุอารมณ์แก่เยาวชนและคนทั่วไป สินค้าทุกตัวที่จำหน่ายในร้านได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ไม่มีการนำสินค้าด้อยคุณภาพเข้ามาจำหน่ายอย่างแน่นอน ให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้เลยว่า สินค้าทุกชิ้นทางร้าน PlayCondom.com ได้เอาใจใส่อย่างพินิจพิเคราะห์เปรียบเสมือนญาติคนหนึ่งของเราเช่นกัน

หวังว่าทางร้าน PlayCondom.com จะได้ดูแลความสุขของท่านต่อไป และขอกราบขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ทีมงาน PlayCondom.com