088-019-6701
095-704-0585

Line ID: @Playcondom
จ-ศ (9.00 -17.00 น.)

ตะกร้า 0

K-Y

K-Y

K-Y Lubricating Jelly

เจลหล่อชื่นสูตรน้ำสุดคลาสสิค ใช้งานตั้งแต่การมีเพศสัมพันธ์ ไปจนถึงใช้งานกับอุปกรณ์ทางการแพทย์

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

2 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
  1. Durex KY Personal Lubricant 15 กรัม
    ราคาพิเศษ 65 บาท ราคาปรกติ 75 บาท
  2. Durex KY Personal Lubricant 50 กรัม
    ราคาพิเศษ 195 บาท ราคาปรกติ 250 บาท
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

2 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า